LABORATORIUM BIOLOGII SYSTEMÓW


Stosujemy metody doświadczalne oparte na połączeniu technologii wysokoprzepustowych i zaawansowanych narzędzi obliczeniowych do wypracowania lepszych sposobów opisu i rozumienia systemowych oddziaływań pomiędzy genami, makrocząsteczkami i metabolitami, odpowiadających za złożone relacje między rozwojem a zdolnością roślin do adaptacji do zmiennych warunków środowiska.


Głównym organizmem modelowym i systemem odniesienia w badaniach jest Arabidopsis thaliana. Skupiamy się na zdarzeniach regulatorowych na poziomie chromatyny, która stanowi naturalną platformę integrującą zmiany genetyczne i epigenetyczne z sygnałami napływającymi do komórek ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

Więcej…