Oferta stypendialna

W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Ustalenie roli kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF w crosstalk`u hormonalnym podczas wczesnego rozwoju Arabidopsis"

 

Nazwa stanowiska:  magistrantka/magistrant

Maksymalny czas trwania kontraktu: 18 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy w projekcie: 20.10.2015

Kwota stypendium: 1000 PLN/miesiąc (netto)

Opiekun naukowy: dr Rafał Archacki

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski

Miejsce: Zakład Biologii Systemów, Wydział Biologii UW oraz IBB PAN

Zadania badawcze:

1.    Zbadanie poziomu ekspresji wybranych genów oraz poziomu wybranych znaczników epigenetycznych w mutantach Arabidopsis.

2.     Badania oddziaływań białko-białko.

3.    Analiza wyników oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej.

Wymagania:

  1. Studenci pierwszego roku studiów II stopnia lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich kierunków: biologia, biotechnologia, lub kierunków pokrewnych.
  2. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (izolacja DNA i RNA, PCR, RT-PCR, elektroforeza).
  3. Dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie literatury fachowej.

Kandydaci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów

 CV i list motywacyjny z opisem dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięć naukowych (tj. , wyróżnienia, odbyte staże naukowe, inna aktywność naukowa).

 Lista przedmiotów z ocenami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową na adresy osób do kontaktu podane poniżej: do dnia 15.10.2015r.

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa – przewidywany termin: 19-20.10.2015r. w siedzibie IBB PAN, ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

http://biolsys.pl/images/PlakatZBS2015.jpg