Przykładowe tematy prac licencjackich:

  • Rola histonów łącznikowych w regulacji ekspresji genów, Agata Kulczycka, 2012
  • Rola metylacji DNA i wpływ potranslacyjnych modyfikacji histonów rdzeniowych w procesie nowotworzenia, Katarzyna Wawerska, 2012
  • Nadekspresja i oczyszczanie białka HD2C z Arabidopsis thaliana, Jan Kuciński, 2011

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  • Analiza oddziaływań i funkcji potencjalnych składników kompleksu SWI/SNF u Arabidopsis thaliana, Katarzyna Wawerska, 2013
  • Analiza transgenicznych linii Arabidopsis thaliana wyrażających dwa warianty białka BRM, Katarzyna Chomiela, 2011
  • Analiza za pomocą techniki FRAP dynamiki wariantów histonu H1 w Arabidopsis thaliana z mutacj w genie kodującym deacetylazę histonową HDA6, Katarzyna Laskowska, 2011
  • Charakterystyka ATPaz typu SWI/SNF u Arabidopsis thaliana, Bartosz Lange, 2010
  • Poszukiwanie oddziaływań pomiędzy białkami kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF, a komponentami ścieżki sygnałowej szlaku giberelinowego, Ilona Prączko, 2009