Dla studentów:

Biologia molekularna

Biologia molekularna roślin

Chromatyna. Struktura i funkcja

Technologie w skali genomowej

Wstęp do biologii molekularnej

Prace licencjackie i magisterskie

Genomika Transkryptomika